Tin tức - Sự kiện

Những điểm mới của quy trình kiểm định taximet theo văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 01:2014

  Ngày 11 tháng 3 năm 2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam ĐLVN 01:2014 “Taximet – Quy trình kiểm định”, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2014 và thay thế Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam ĐLVN 01:2011 “Taximet – Quy trình kiểm định”.

Theo đó, kể từ ngày 10 tháng...

Đọc thêm...
Các tin khác :
 

2008 -Bản quyền thuộc: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM
Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP. HCM
Điện thoại: (08)39307203; Fax : (08)39307206; E-mail : chicuctdc@chicuctdc.gov.vn