Tin tức - Sự kiện

Các thiết bị điện và điện tử phải áp dụng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN từ ngày 01/01/2016

     Ngày 12/4/2013, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

     Theo đó, kể từ ngày 01/01/2016, các thiết bị điện và điện tử (sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường) theo bảng bên dưới...

Đọc thêm...
Các tin khác :


2008 -Bản quyền thuộc: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM
Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP. HCM
Điện thoại: (08)39307203; Fax : (08)39307206; E-mail : chicuctdc@chicuctdc.gov.vn